Săptămâna de rugăciune 2017 – Familia în planul lui Dumnezeu

Vă asteptăm cu drag la început de an să ne  înălţăm rugăciunile către Dumnezeul îndurărilor.

Pentru săptămâna de rugăciune programul bisericii este următorul:

2 – 6 Ianuarie – Luni – Vineri de la ora 19:00

Anul acesta este posibil ca în România să aibă loc cele mai mari și mai grele bătălii spirituale și legislative cu privire la natura, identitatea și viitorul familiei așa cum a fost aceasta întemeiată de Dumnezeu, Creatorul și Susținătorul tuturor lucrurilor. Organizații naționale și internaționale au pus în mișcare forțe politice, ideologice, mediatice, juridice și administrative pentru a distruge familia biblică normală și naturală. Scopul acestor organizații este sodomizarea popoarelor – inclusiv a poporului român – prin promovarea pe toate canalele (ideologice, politice, juridice, mediatice, administrative, etc.) a unor învățături și practici care să distrugă învățătura și modelul biblic cu privire la familie.

În fața acestor amenințări, un grup de cetățeni români a pornit o inițiativă civică pentru modificarea prin Referendum a art. 48 din Constituția României cu scopul de a chema poporul român să protejeze familia așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Această inițiativă cetățenească, denumită „Coaliția pentru familie”, este susținută de toate Cultele din România, a adunat peste trei milioane de semnături pentru modificarea art. 48 din Constituția României în sensul definirii familiei ca fiind „unirea liber consimțită dintre un bărbat și o femeie.”

Împotriva acestei inițiative s-au dezlănțuit atacuri politice, mediatice și juridice inimaginabile în urmă cu câțiva ani. Aceste atacuri se vor accentua în perioada următoare, pe măsură ce Parlamentul, Guvernul, Curtea Constituțională și Președintele României vor trebui să decidă dacă dau curs cererii a trei milioane de cetățeni pentru convocarea unui Referendum.

Conștienți de faptul că în spatele acestor atacuri asupra familiei sunt forțe demonice, chemăm toate bisericile la post și rugăciune pe baza învățăturii Scripturii din Efeseni 6:10 – 18:

 • Nu avem de luptat împotriva oamenilor, ci împotriva domniilor și stăpânirilor demonice care duc oamenii în rătăcire (Efeseni 6:11 – 12);
 • În această luptă avem nevoie de toată armura lui Dumnezeu (Efeseni 6:13 – 7);
 • Lupta se duce în rugăciune prin Duhul Sfânt în lumina Scripturii (Efeseni 6:18);
 • Hristos Domnul a biruit domniile și stăpânirile întunericului când a murit pe cruce pentru mântuirea noastră (Coloseni 2:15);
 • Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit (Iacov 5:16);
 • Întoarcerea la Dumnezeu cu pocăință și rugăciune (2 Cronici 7:14).

De aceea, în săptămâna de rugăciune a bisericilor baptiste din România, propunem ca tema principală să fie „Rugăciune pentru familie”. În fiecare zi a săptămânii ne vom uita la un aspect specific din care ne vom inspira rugăciunile.

 

Duminică: Autorul, natura și identitatea familiei – Geneza 1:26 – 28; 2:18 – 24.

Dumnezeu a creat familia – diavolul vrea să distrugă familia. Familia întemeiată de Dumnezeu prin creație a fost:

 • Heterosexuală, nu homosexuală – între bărbat (Adam) și femeie (Eva);
 • Monogamă, nu poligamă – un singur bărbat și o singură femeie;
 • Indisolubilă – un singur trup. Ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă;
 • Binecuvântată cu copii – creșteți, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi stăpâniţi-l.

De la începutul zidirii și până la finalul istoriei, Dumnezeu a fost, este și va fi autorul şi protectorul familiei heterosexuale, monogame și indisolubile. Dumnezeu s-a angajat să binecuvânteze familia așa cum a întemeiat-o El. În rugăciunile noastre vom mulțumi, vom mijloci și vom cere de la Dumnezeu:

Mulțumire:

 • Pentru dragostea și înțelepciunea lui Dumnezeu exprimate în instituirea familiei;
 • Pentru descoperirea planului Său cu privire la natura și identitatea familiei;
 • Pentru protecția lui Dumnezeu oferită familiei de-a lungul istoriei;
 • Pentru toate bisericile, oamenii și popoarele care au respectat învățăturile biblice cu privire la familie.

Mijlocire:

 • Pentru toate familiile care sunt atacate de învățături și practici contrare Scripturii;
 • Pentru toți slujitorii care transmit cu credincioșie învățătura Domnului cu privire la identitatea, natura și rolul familiei;
 • Pentru toate familiile și bisericile care sunt atacate de cel rău cu învățături și practici nebiblice.

Cerere:

 • Ocrotirea lui Dumnezeu pentru toate familiile și bisericile;
 • Biruința în lupta cu păcatul, lumea și diavolul;
 • Discernământ duhovnicesc pentru a rămâne puternic ancorați în Scripturi.

 

Luni: Lameh – atacul asupra identității familiei – poligamia. Geneza 4:17 – 24.

 

După căderea în păcat, sub influența diavolului, omenirea s-a scufundat în întuneric spiritual, moral și social. Cain l-a ucis pe Abel deschizând ușa pentru ură, dușmănie și violență în familie. Mai târziu, Lameh – unul din urmașii lui Cain – a deschis calea pentru poligamie. Lameh nu a fost mulțumit cu familia așa cum a întemeiat-o Dumnezeu – legământul dintre un singur bărbat și o singură femeie, ci, în răzvrătirea lui, și-a luat două neveste în fața cărora se lăuda cu violența și răzbunarea lui. De atunci și până în ziua de azi, poligamia a fost un păcat care a afectat familia și societatea. Răzvrătirea împotriva planului lui Dumnezeu cu privire la familie, calea lui Lameh, a dus la pierderea binecuvântărilor cerești și a adus multe suferințe și necazuri în familii și societate. Vom sta în rugăciune înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire, mijlocire și cereri:

Mulțumire:

 • Pentru toate familiile care au păstrat modelul Scripturii și nu au urmat calea lui Lameh;
 • Pentru toți predicatorii și învățătorii care au rămas credincioși învățăturilor Scripturii;
 • Pentru toate țările care au adoptat modelul biblic al familiei.

Mijlocire:

 • Pentru cei care sunt în linia întâi a luptei pentru protecția familiei monogame;
 • Pentru avocații și judecătorii care apără în instanță familia biblică în fața atacurilor organizațiilor care promovează poligamia;
 • Pentru păstori, teologi, învățători care răstoarnă argumentele poligamiei și afirmă adevărul cu privire la familia biblică.

Cereri:

 • Protecție divină pentru toate familiile;
 • Călăuzire sfântă pentru tinerii care întemeiază familii;
 • Protecție divină peste mințile copiilor și tinerilor care sunt expuși învățăturilor poligame .

 

Marți: Sodoma – atacul asupra naturii familiei – sodomia. Geneza 19:1 – 11.

Apostolul Pavel explică în Romani 1 că sodomia este consecința răzvrătirii omului împotriva lui Dumnezeu și a ordinii stabilită de El în creație. Odată respinsă lumina Scripturii, mintea omului s-a întunecat și rătăcește pe cele mai abominabile căi ale păcatului. Sodomia este una din aceste căi. În Geneza 19 este prezentată nu doar stricăciunea morală a oamenilor, ci și agresivitatea cu care vor să-și impună păcatul lor asupra tuturor. În zilele noastre sunt tot mai vizibile acțiunile agresive ale sodomiților de a-și impune învățăturile și practicile lor păcătoase în spațiul mediatic, în școli, instituții publice, în biserici și în familii. În fața acestor amenințări venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni de mulțumire, mijlocire și cereri.

Mulțumire:

 • Pentru lumina și învățătura Scripturii cu privire la familie;
 • Pentru oamenii care ascultă și urmează modelul biblic;
 • Pentru cei care promovează învățătura Scripturii cu privire la familie.

Mijlocire:

 • Pentru cei care luptă pentru apărarea familiei de păcatul sodomiei;
 • Pentru cei care promovează legi care protejează familia;
 • Pentru cei care sunt atacați în presă sau în societate pentru că apără familia.

Cereri:

 • Dumnezeu să protejeze România de păcatul sodomiei;
 • Dumnezeu să dea izbândă la Referendum pentru modificarea Constituției;
 • Dumnezeu să aducă vremea pocăinței pentru cei care susțin și promovează sodomia.

 

Miercuri: Atacul asupra purității înainte de căsătorie și după căsătorie. Geneza 34:7; 39:7 – 20.

În actul creației, Dumnezeu a stabilit ca relația intimă dintre bărbat și femeie să aibă loc numai în cadrul căsătoriei. Biblia condamnă curvia (relații intime înainte de căsătorie) și preacurvia (relații intime în afara căsătoriei). În răzvrătirea lor față de Dumnezeu, oamenii au trăit în aceste păcate, iar cu vremea le-au prezentat sub forma drepturilor de a face ce vor cu viața lor. Această învățătură satanică este acum promovată în filme, reviste, romane, conferințe, în viața cotidiană, etc., sub forma libertății de a căuta fericirea în afara cadrului stabilit de Dumnezeu. Dina, fata lui Iacov, cu bună știință a frecventat o societate păgână în care relațiile intime înainte de căsătorie sunt justificate sentimental și acceptate social și moral. Consecințele au fost devastatoare. Iosif a ajuns, fără voia lui, ținta planurilor unei femei imorale pentru care relațiile extraconjugale erau acceptate fără remușcări de conștiință. Dina a falimentat, dar Iosif a biruit datorită relației lui cu Dumnezeu și a seriozității cu care s-a raportat la standardele morale ale lui Dumnezeu. Într-o vreme în care omenirea se păgânește din punct de vedere moral, noi venim înaintea Domnului cu rugăciuni de mulțumire, mijlocire și cereri.

Mulțumire:

 • Pentru că El este același din veșnicie în veșnicie și standardele Lui morale sunt neschimbate;
 • Pentru puterea pe care ne-a dat-o prin Duhul Sfânt de a rămâne tari în fața ispitei;
 • Pentru biruința lui Hristos asupra păcatului, a diavolului și a morții pentru ca, prin El, să fim și noi biruitori;
 • Pentru tinerii care și-au păstrat viața curată înainte de căsătorie și pentru cei căsătoriți care trăiesc în credincioșie față de Dumnezeu și față de soț sau soție.

Mijlocire:

 • Pentru tinerii credincioși care sunt înconjurați de colegi imorali în școală sau în societate;
 • Pentru cei căsătoriți care sunt expuși unor ispite din partea colegilor, a șefilor sau din partea unui anturaj nepotrivit;
 • Pentru familiile și bisericile care promovează standardele biblice ale purității premaritale și ale fidelității conjugale.

Cereri:

 • Protecție divină pentru toți tinerii din bisericile noastre pentru a fi curați și biruitori ca Iosif;
 • Discernământ pentru tineri să nu frecventeze, ca Dina altă dată, locuri imorale;
 • Ascultare de Dumnezeu și fidelitate maritală pentru cei căsătoriți din bisericile noastre;
 • Pasiune pentru sfințenie și pentru mântuirea celor pierduți în păcat din jurul nostru.

 

Joi: Atac asupra copiilor – prunc-uciderea – Exod 1:15 – 22.

Prunc-uciderea a fost și este una dintre cele mai sălbatice metode ale diavolului de a distruge rasa umană. În Egipt, Faraon a apelat la această metodă pentru a distruge viitorul poporului lui Dumnezeu. După ce a ajuns în țara făgăduinței, poporul Israel a adoptat practicile idolatre ale popoarelor canaanite. Una dintre aceste practici era sacrificarea copiilor mici pe altarul zeităților păgâne pentru a obține bunăvoința și ajutorul acestor zeități. Dacă, în Egipt, dușmanul poporului lui Dumnezeu a planificat să omoare pruncii, în vremea împăraților, însăşi părinţii au ajuns într-o stare de orbire spirituală atât de mare încât și-au ars copiii de bunăvoie pe altarul lui Moloh. Astăzi, milioane și milioane de femei își omoară copiii din pântecele lor pentru a scăpa de sarcini nedorite. Avortul sau prunc-uciderea a devenit o practică acceptată social, protejată legal și promovată medical în numele libertății femeii de a face ce vrea cu trupul ei. Diavolul a orbit societatea cu ajutorul unei culturi a dezmățului însoțit de avort. Astfel, pentru a scăpa de consecințele unor relaţii păcătoase, oamenii își încarcă cugetele cu păcatul crimei. Biblia afirmă în Psalmul 139 că fiecare copil din primele clipe ale sarcinii este o ființă umană pe care Dumnezeu o cunoaște și pentru care are pregătite binecuvântările Lui. Oamenii cu inima împietrită și cugetul întunecat aleg să omoare acești copii crezând că vor scăpa de consecințe. Dumnezeu va aduce la judecată toate păcatele, inclusiv păcatul avortului. Conștienți de faptul că avortul a devenit o industrie mondială care curmă viața a milioane de copii în fiecare an, să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune.

Mulțumire:

 • Pentru darul vieții primit din mâna Domnului;
 • Pentru mamele care nu au acceptat planul celui rău de a-și avorta copiii;
 • Pentru copiii care s-au născut;
 • Pentru medicii care refuză să facă avort;
 • Pentru familiile și pentru popoarele care nu acceptă avortul.

Mijlocire:

 • Pentru cei care aduc învățătura Scripturii cu privire la sanctitatea vieții;
 • Pentru cei care încearcă să oprească avortul oferind ajutor femeilor care nu doresc să păstreze sarcina;
 • Pentru cei ce sunt gata să înfieze copiii nedoriți.

Cerere:

 • Dumnezeu să lumineze cugetele celor care sunt ispitiți de diavolul să facă avort;
 • Zădărnicirea planurilor celui rău;
 • Mântuirea copiilor care s-au născut;
 • Pocăința celor care au săvârșit păcatul avortului;
 • Familiile celor credincioși să fie lumină și exemple de creștere a copiilor.

 

Vineri: Atacul asupra indisolubilității familiei – divorţul. Maleahi 2:10 – 16; Marcu 10:1

 

Familia întemeiată de Dumnezeu este heterosexuală, monogamă și indisolubilă. În lumina Scripturii, căsătoria este legământul încheiat între un singur bărbat și o singură femeie pentru a trăi împreună ca soț și soție înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor până când moartea îi va despărți. Indisolubilitatea familiei face parte din planul lui Dumnezeu pentru familie. Porunca Domnului este: „Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Marcu 10:9). Mai mult, în cartea Maleahi, Dumnezeu afirmă clar că urăște despărțirea în căsătorie (2:16). O altă metodă a diavolului de a distruge familia este „metoda divorțului”. Datorită împietririi inimii față de Dumnezeu, oamenii au ajuns în vremea lui Moise să trateze divorțul ca pe un divertisment social. În zilele noastre, divorțul a ajuns să fie o plagă socială. Una din două căsătorii se termină în divorț în multe părți ale lumii și ale țării noastre. Urmările păcatului divorțului sunt grave pentru familii, pentru copii, pentru biserici și societate. Datorită epidemiei divorțurilor, mulți nu mai vor să se căsătorească, ci aleg păcatul concubinajului; copiii nu sunt crescuți de mamă și tată, iar cei divorțați sunt expuși la tot felul de ispite și păcate. În fața acestei amenințări satanice la adresa familiei, suntem chemați să ne rugăm.

Mulțumire:

 • Pentru planul lui Dumnezeu cu privire la indisolubilitatea familiei;
 • Pentru căsătoriile care au onorat legământul până la capăt;
 • Pentru harul de a crește copii care să aibă mamă și tată;
 • Pentru bisericile care încurajează viața de familie în unitate și armonie.

Mijlocire:

 • Pentru slujitorii duhovnicești care propovăduiesc învățătura biblică sănătoasă cu privire la legământul de căsătorie;
 • Pentru cei care luptă pentru salvarea familiilor de la divorț;
 • Pentru cei care luptă împotriva învățăturilor satanice care promovează divorțul.

Cereri:

 • Protecția divină peste toate familiile;
 • Biruință în viața familiilor în care există neînțelegeri;
 • Îndurarea lui Dumnezeu peste copiii care suferă datorită divorțului părinților;
 • Har de pocăință și recuperare biblică pentru cei care au comis păcatul divorțului.

 

Sâmbătă: Atac la adresa Creatorului și a ordinii creației – Romani 1:18 – 32.

 

Profetul Isaia vorbește despre răzvrătirea lutului împotriva olarului pentru a descrie abisul spiritual și moral în care a ajuns poporul care se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu (Isaia 29:16). Ilustrația aceasta este preluată de apostolul Pavel în Romani pentru a sublinia răzvrătirea omului împotriva suveranității și înțelepciunii lui Dumnezeu (Romani 9:20 – 21). În capitolul 1 din Romani, apostolul Pavel zugrăvește abisul spiritual și moral în care ajunge omul și societatea care se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și a ordinii pe care El a așezat-o în creație. În zilele noastre asistăm la o asemenea răzvrătire în care oamenii afirmă:

 • Dumnezeu nu știe dacă un copil care se naște trebuie să fie băiat sau fetiță – va decide copilul mai târziu ce este;
 • Dumnezeu nu știe dacă o ființă umană este fericită cu partener de sex opus sau cu partener de același sex – vor decide ei;
 • Dumnezeu nu știe dacă o ființă umană este mulțumită cu un singur partener sau cu mai mulți – vor decide ei;
 • Dumnezeu nu știe că soții nu pot sta împreună până la moarte – așa că vor decide ei cât stau împreună;
 • Dumnezeu nu știe dacă un copil care s-a plămădit merită să trăiască sau nu – vor decide adulţii.

Lista lucrurilor pe care Dumnezeu nu le știe și nu le poate gestiona, după cum gândesc oamenii răzvrătiți, ar putea continua, dar ne oprim doar la aspectele ce privesc răzvrătirea la nivelul familiei:

 • Familia heterosexuală este înlocuită cu relațiile homosexuale;
 • Familia monogamă este înlocuită cu relațiile poligame;
 • Familia indisolubilă este înlocuită cu relațiile sezoniere;
 • Puritatea premaritală este înlocuită cu promiscuitatea premaritală;
 • Fidelitatea în căsnicie este înlocuită cu necinstea în căsnicie;
 • Copiii doriți și crescuți în familie cu mama și tata pentru slava lui Dumnezeu sunt înlocuiți cu avortul, abandonul, nepăsarea sau plasarea lor în grija statului.

În fața acestor nelegiuiri care se abat peste lume și peste țara noastră suntem chemați să ne rugăm.

Mulțumire:

 • Pentru familiile care îl cinstesc pe Dumnezeu și ascultă de El;
 • Pentru suveranitatea și dragostea Lui pentru omenire;
 • Pentru Fiul Său, Domnul Isus Hristos în care avem harul mântuirii;
 • Pentru mijloacele prin care a protejat familiile noastre de aceste nelegiuiri.

Mijlocire:

 • Pentru lucrătorii care aduc învățătură biblică sănătoasă în familii și biserici;
 • Pentru oamenii și organizațiile care luptă să oprească răspândirea acestor nelegiuiri în țară;
 • Pentru bisericile care rămân lângă Scriptură.

Cerem:

 • Protecția divină peste mințile și inimile credincioșilor ca să rămână în Adevăr;
 • Protecția divină peste toate familiile din țara noastră și lumea întreagă;
 • Vremuri de pocăință pentru poporul român și întoarcere la Dumnezeu;
 • Zădărnicirea planurilor celui rău;
 • Discernământ și frică de Dumnezeu în viața celor care conduc țara și votează legi.

 

Duminică: Promisiunile lui Dumnezeu pentru familie – Geneza 12:1 – 3; Psalmii 127 – 128; Faptele Apostolilor 2:37 – 40.

 

În dragostea Lui, Dumnezeu a hotărât să binecuvânteze omenirea cu familii. În familie putem experimenta cele mai frumoase și binecuvântate relații inter-umane. În familie se nasc și cresc copii care, având mamă și tată, înțeleg ce înseamnă dragostea jertfitoare, loialitatea și credincioșia, altruismul și respectul, interdependența și responsabilitatea, etc. În familie, copiii învață deosebirile dintre bărbat și femeie și complementaritatea lor pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. În familie se pun bazele credinței, a educației și a relațiilor inter-umane. Când este distrusă familia, se surpă temeliile spirituale și morale ale omenirii.

În fața amenințărilor diavolului asupra familiei, ne bucurăm în credința că Dumnezeu, care este autorul familiei, este stăpânul istoriei și El s-a angajat să binecuvânteze și să protejeze familia.

Mulțumire:

 • Pentru suveranitatea lui Dumnezeu peste popoare și conducătorii acestora;
 • Pentru promisiunile Lui cu privire la binecuvântarea și protecția familiei;
 • Pentru familiile care doresc să fie protejate și binecuvântate de Dumnezeu.

Mijlocire:

 • Pentru familiile care sunt atacate de cel rău;
 • Pentru tinerii care își doresc o familie biblică sănătoasă;
 • Pentru toți cei care apără familia în fața atacurilor ideologice, mediatice, juridice, politice.

Cereri:

 • Intervenția specială a lui Dumnezeu în lupta pentru protejarea familiei;
 • Zădărnicirea planurilor făcute de organizațiile naționale și internaționale pentru distrugerea familiei biblice;
 • Înțelepciune și ajutor ceresc pentru cei care apără familia biblică;
 • Mântuirea familiilor din România;
 • Slava lui Dumnezeu în succesul demersului pentru modificarea Constituției.

Cu credința în promisiunile Domnului cu privire la rugăciunile ascultate, vă dorim din toată inima Sărbători binecuvântate și Un An Nou în care să experimentăm biruința prin rugăciune.

Paul Negruț, Vicepreședinte cu educația

Preluat de pe: www.baptist-tm.ro

 

Leave a Reply